Składa się z dwóch artystycznie spójnych części:

  1. Kalendarz der Diozese Utrecht.
    "Januarius loumaet due heuet XXXI dage die mane XXX. Jares dage. Siluester bisscop"
  2. Geert Groote, Getijdenboek.
    "Hier begint ons[er] vrouwe[n] getide. Here doe op mine lippe[n]. in alre tonghen menich foudicheit uergader heues in eenheit des ghelouen. Lo[uet bladelike den heren]" - tekst w rękopisie jest wycięty; został uzupełniony na podstawie literatury.

Książka została napisana przez jednego kopistę przy użyciu czcionki Bastarda. Zawiera wiele (prawie każda kartka) unikatowych i bardzo pięknych, kolorowych i złotych inicjałów, a także obramowania z dekoracjami kwiatowymi i figuralnymi. Wszystko to wskazuje na wyraźne wpływy kultury renesansowej.

Okładka jest charakterystyczna dla epoki, w której powstał rękopis: deska, brązowa tłoczona skóra oraz dwie mosiężne klamry chroniące książkę przed kurzem i deformacją arkusza.

Język użyty w książce sugeruje, że brewiarz został wykonany we wschodniej Holandii, prawdopodobnie w dzielnicy Utrecht. Okładka została prawdopodobnie wykonana przez introligatora imieniem Jacobus, jak sugeruje napis na dolnej części okładki. W 1687 r. książka ta, wraz z innymi książkami, została przejęta przez Bibliotekę Narodową i Uniwersytecką w Królewcu.

 

 

Bernardinum Ltd.Publishing House, ul. Ksiedza Biskupa Dominika 11 83-130 Pelplin Poland
Tel. +48 58 536 17 57, Fax +48 58 536 17 26, Mobile: +48 503 070 767

Polityka prywatności