O Wydawnictwie literackim Bernardinum

Druga połowa XIX wieku to czas rozwoju ruchu wydawniczego w Pelpinie. Wówczas to Pelpin stał się znanym i cenionym ośrodkiem ośrodków pracy umysłowej i piśmienniczej na Pomorzu. Swój dynamiczny rozwój miejscowość ta zawdzięczała m.in. znajdującej się tu siedzibie biskupa oraz Wyższego Seminarium Duchownego i progimnazjum Collegium Marianum. Jej atutem było dogodne połączenie kolejowe oraz okolica zamieszkała przez polskie ziemiaństwo. W 1830 roku powstała w Pelpinie pierwsza drukarnia – a kolejne pokolenia rozwijały jej dorobek, zapewniając coraz lepszą jakość druku. Warto również wspomnieć o drukarni uruchomionej w Pelpinie powstałej pod koniec lat 60. XIX wieku, funkcjonującej później jako Drukarnia i Księgarnia „Pielgrzym”.

Wydawnictwo, postawione na wysokim poziomie, służyło społeczeństwu do 1939 roku, kiedy to jego działalność przerwała II wojna światowa. Pelpliński ośrodek wydawniczy w czasach powojennych związany jest przede wszystkim z działalnością Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownego. Akcja wydawnicza w tych instytucjach rozpoczęła się od września 1945 roku i z różnym natężeniem trwa do dziś. W kwietniu 1993 roku powstało Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego "Bernardinum" jako kontynuacja pracy Zakładu Małej Poligrafii działającego od 1979 roku. Zajmował się on drukiem podręczników dla seminarium i lektur pomocniczych. Wraz z powstaniem Wydawnictwa "Bernardinum" rozpoczął się jego dynamiczny rozwój - zwiększyła się liczba pracowników wydawnictwa , a stare urządzenia drukujące zostały zastąpione przez nowoczesne.

Zakres działalności drukarni obejmował nie tylko druk książek, ale też czasopism takich jak "Gitara i bas", "Muzyczna gazeta reklamowa" czy "List do Pani". Wydawano też roczniki naukowe "Studia Pelplińskie" oraz kleryckie pismo "Spojrzenia". Drukarnia współpracowała m.in. z kilkoma firmami poligraficznymi i odbiorcami książek na terenie całego kraju. Kolejna pelplińska oficyna – czyli Wydawnictwo Diecezjalne – powstała 15 kwietnia 1987 roku jako Zakład Poligraficzny Diecezji Chełmińskiej i Wydawnictwo Kurii Biskupiej Chełmińskiej.

Wydawnictwo Diecezjalne ma w swoim dorobku druk 52 książek, z czego połowa to książki religijno-liturgiczne, a pozostałe to pozycje to książki historyczne oraz z zakresu historii sztuki, pedagogiki oraz socjologii. Dużym sukcesem wydawniczym tej drukarni okazał się album ks. Janusza St. Pasierba "Pelplin i jego zabytki" wydany w 1993 roku w koedycji z Wydawnictwem "Interpress" w Warszawie. Z początkiem 1998 roku w wyniku połączenia Wydawnictwa Diecezjalnego z Wydawnictwem Wyższego Seminarium Duchownego "Bernardinum" powstała nowa oficyna wydawnicza – Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum". Atutem nowo powstałej drukarni w województwie pomorskim jest nowoczesny park maszynowy oraz zespół doświadczonych pracowników. Dzięki temu nasze wydawnictwo jest dziś w stanie podołać każdemu wyzwaniu. Jesteśmy znani z profesjonalizmu, rzetelności i terminowości w realizacji usług. Uważamy się za spadkobierców Gutenberga – dlatego jesteśmy solidni tak jak jego dzieło.

Polityka organizacji

Nasza organizacja składa się z drukarni oraz wydawnictwa. Naszej działalności przyświeca cel, jakim jest wspieranie kultury narodowej i popularyzacja nauki Kościoła, poprzez szeroką gamę wydawnictw książkowych i czasopism. Stawiamy na zrównoważony rozwoju oraz troskę o pracowników, których uważamy za najważniejszą wartość firmy. Stale się rozwijamy i doskonalimy naszą działalność poligraficzną. Zapewniając wysokiej jakości druku i szybkie terminy realizacji zamówień – udaje nam się osiągnąć zgodną współpracę z naszymi Klientami biznesowymi.

Aby te cele zrealizować, musimy:

 • podnosić satysfakcję klienta, poprzez:
  - badanie zadowolenia klienta po wykonaniu usługi,
  - indywidualne traktowanie klientów stałych – promocje, rabaty,

 • całkowicie wyeliminować reklamacje poprzez:
  - podnoszenie skuteczności kontroli wyrobu na wszystkim etapach realizacji,
  - badanie incydentów wewnętrznych na produkcji i w trakcie przygotowania produkcji,

 • podnosić świadomość pracowników poprzez:
  - zwiększanie ilość szkoleń oraz poprawę ich skuteczności,
  - włączenie ich w prace związane z doskonaleniem systemu zarządzania.

Zadeklarowana polityka jakości zobowiązuje pracowników do spełnienia wymagań systemu
zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia jego skuteczności,
zgodnego z normą  ISO 9001:2008 .

Bernardinum Ltd.Publishing House, ul. Ksiedza Biskupa Dominika 11 83-130 Pelplin Poland
Tel. +48 58 536 17 57, Fax +48 58 536 17 26, Mobile: +48 503 070 767

Polityka prywatności