Ten niezwykły rękopis pochodzi ze wschodnio-chrześcijańskiego obszaru kulturowego znajdującego się w biskupstwie ormiańskim we Lwowie w XIX wieku i do II wojny światowej należał do skarbów katedry lwowskiej. W wyniku spotkań katolicko-unitarnych dotarł do Polski po 1945 roku z rąk Ormian na Ukrainie.
Ze względu na znaczny procent zniszczonych rękopisów ormiańskich, każdy z zachowanych stanowi rdzeń dziedzictwa kulturowego i podstawę świadomości kulturowej Ormian rozproszonych po świecie.
Wielu z tych, którzy studiują średniowiecze, utrzymuje, że nigdy nie mieli okazji zobaczyć tak cennego i pięknego rękopisu.

 

 

Bernardinum Ltd.Publishing House, ul. Ksiedza Biskupa Dominika 11 83-130 Pelplin Poland
Tel. +48 58 536 17 57, Fax +48 58 536 17 26, Mobile: +48 503 070 767

Polityka prywatności